Onderwijsconcept

De Bosbergschool is een vernieuwende school. Wij maken bewust keuzes voor middelen en methodes die de motivatie en efficiëntie van het leren ten goede komen, ook op het gebied van ICT

Ons onderwijs is gericht op talent ontdekken, kweken en versterken. Naast de reguliere lesstof werken we een aantal middagen per week volgens het International Primary Curriculum (IPC). Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, bieden we een verrijkingsklas. Onze school is een sociaal systeem in het klein, we werken en leren samen. Daarom werken wij met het concept vreedzame school, waarbij kinderen leren conflicten samen oplossen. Onze school licht prachtig in een groene omgeving, we spelen en leren veel buiten. Natuuronderwijs staat elke week op het programma. Engels wordt aan alle leerlingen vanaf groep 1 gegeven. We hebben een continurooster.

IPC

Op de Bosbergschool werken wij naast de reguliere lesstof, al een aantal jaren met het vernieuwende internationale onderwijsconcept IPC (International Primary Curriculum). IPC is een inspirerend Nederlandstalig curriculum voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, handvaardigheid, tekenen, techniek, ICT en muziek.

Natuuronderwijs

Iedere ongeveer zes weken krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 natuuronderwijs. Samen met een actieve natuurcommissie wordt er een thema bedacht waarbij kinderen letterlijk en figuurlijk met hoofd, hart en handen bezig zijn. Dit kan variëren van werken in de schooltuin, excursies naar het bos, koken, materiaal-onderhoud tot gastlessen over het thema.

De school ligt prachtig in het groen en biedt heel veel mogelijkheden op ontdekking in de natuur te gaan.

Door te werken met 'echte' materialen en organismen is er een voortdurende wisselwerking tussen denken, doen en beleven mogelijk. Bij de samenstelling van een thema wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de seizoenen.Bosberg Verrijkingsklas

Meer uitdaging voor leergierige leerlingen 

Op de Bosbergschool willen we ieder kind laten zien dat we in zijn/haar mogelijkheden en talenten geloven en ieder kind passend uitdagen. Daarom hebben we een verrijkingsklas voor leerlingen die te weinig worden uitgedaagd door de reguliere lesstof. 

Als een kind te weinig uitgedaagd wordt, kan het zich verkeerde leer- en werk strategieën eigen maken. Ze leren zo ook niet dat er een bepaalde mate van inspanning nodig is om tot een resultaat te komen. Kinderen die te weinig hun eigen mogelijkheden en hun grenzen hebben ontdekt lopen het risico om te gaan onderpresteren, faalangst te ontwikkelen en boos en opstandig gedrag te laten zien.

In de verrijkingsklas wordt projectmatig onderwijs gegeven waarbij allerlei vakgebieden aan bod komen. Ook werken wij met het webbased programma. Thuis kan een leerling inloggen en verder werken. Tenslotte wordt gebruik gemaakt van uitdagende spelmaterialen en spellen c.q. lessen, die aanzetten tot creatief en filosofisch denken.

Continurooster

Op de Bosbergschool hebben we een continurooster. Alle kinderen gaan van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur - 14.00 uur naar school. In de groepen werken we op maandag, woensdag en vrijdagmiddag volgens de IPC-methode.

Vreedzame school

In het leven krijgen we te maken met allerlei gevoelens. Op school is dat niet anders. Het is een samenleving in het klein. Op de Bosbergschool is sociaal-emotionele vorming een belangrijk aandachtsgebied. 

Met behulp van de methode 'De Vreedzame School' leren we kinderen samen leren en samen spelen. We vinden het belangrijk dat kinderen gevoelens leren kennen, te herkennen en leren te beheersen. Een belangrijk onderdeel van 'De Vreedzame School' is mediatie.


Mediatie

Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden jaarlijks ook enkele leerlingen op de Bosbergschool opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Vaardigheden die ze in hun hele leven nodig zullen hebben en die ze verder zullen helpen.


Engels

Engels op de basisschool is verplicht vanaf groep 7. Op de Bosbergschool krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 wekelijks Engels. Wij hebben bewust gekozen om de Engelse lessen te laten geven in alle groepen.


Methode

Daarnaast gebruiken we de methode; Take it Easy, een digibord methode Engels voor groep 1 t/m 8. Het is geen digitale afgeleide van een werkboek, maar heeft het digibord als uitgangspunt. Hierdoor wordt interactiviteit in de klas gestimuleerd en vergroot.

Pagina laden...