IPC

IPC (International Primary Curriculum) is een aanvulling op de reguliere lesstof die via de gangbare lesmethodes behandeld wordt.

Bij IPC wordt kennis opgedaan rond een thema. Het is een gestructureerde manier van werken. Leerdoelen worden vooraf bepaald en op basis daarvan worden de activiteiten rondom het thema bedacht. Leerlingen weten zo van tevoren wat ze gaan leren. 

Ieder thema begint met een uitdagende startopdracht. Vanuit de kennisoogst wordt uitgelegd wat er tijdens het thema geleerd gaat worden. Het thema wordt vanuit verschillende vakgebieden (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en creatieve vorming) uitgewerkt en op een leuke manier afgesloten. 

Het IPC is ontworpen voor kinderen met allerlei soorten capaciteiten en leerstijlen en het stimuleert zowel leren in groepen als individueel leren. Dat sluit helemaal aan bij hoe we op de Bosbergschool over talentontwikkeling denken. Wij zijn ook erg  enthousiast over het internationale karakter van de methode. Het leert onze leerlingen kennismaken en zich oriënteren in een maatschappij die steeds verder globaliseert. 

Wilt u meer informatie over wat IPC betekent en inhoudt? Klikt u op onderstaande link om rechtstreeks naar de site van IPC Nederland te gaan of neem contact op met Wilco Veldhuizen, 

directeur van de Bosbergschool (email:info@debosbergschool.nl of telefoon 035 5771660)
IPC Nederland

Pagina laden...